GARANCIÁLIS TÁJÉKOZTATÓ

A Verduzzo Kft. ( Vincells márka képviselője) csak és kizárólag az ékszerek rendeltetésszerű használat mellett vállalja a garanciát a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján, az alábbi feltételekkel:

Az ékszerekre rendeltetésszerű használat mellett 250.000,-Ft értékesítési árig 24 hónap, azaz 2 év garanciát vállalunk a garanciális feltételek elfogadásával és betartásával.

Az ékszerekre rendeltetésszerű használat mellett 250.000,- Ft értékesítési ár felett 36 hónap, azaz 3 év garanciát vállalunk a garanciális feltételek elfogadásával és betartásával.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállás időtartama meghosszabbodik a fogyasztási cikk kijavítása esetén a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Vásárló által történő kézhezvétellel kezdődik.

Eladó semmiféle felelősséget nem vállal a szállításból eredő károkért. A szállítás során történő károk megtérítésének költségei a szállítást végző céget terheli. Vásárló köteles csomagjának épségéről a szállító cég alkalmazottja előtt meggyőződni, és csak hibátlan árut átvenni.

A garancia az alábbi problémákra érvényes:

  • A Vincells kő nemesfém akasztótól való elválásra abban az esetben érvényes a garancia, hogy azt nem érte semmiféle károsító mechanikai vagy vegyi hatás. Nem húzták meg. Nem feszítették meg. Nem ütötték meg. Nem ejtették le. Nem szorították be sehová. Nem érintkezett vegyszerekkel. A garancia érvényesítése csak rendeltetésszerű használat esetén az ékszer emberi viselés mellett létrejövő Vincells kő nemesfémtől való elválása esetén érvényesíthető.
  • A Vincells kövön történő bármiféle elváltozás melyet nem vegyi vagy mechanikai hatás okozott garanciális felülvizsgálást igényel a gyártó részéről. Ebben az esetben haladéktalanul forduljon a gyártóhoz.

A garancia nem érvényes az alábbiakra:

  • Ékszerek nem rendeltetésszerű használatából adótó sérülések. Mechanikai sérülések okozta törés, kopás, mattulás, horzsolás, repedés, karcolás, szakadás, kövek kiesése. Vegyi sérülések esetén elszíneződés, kopás, anyagszerkezetbeli változások, kövek kiesése.
  • Ékszerek nem megfelelő tárolásából adódó sérülések.
  • Ékszerek nem megfelelő tisztításából származó sérülések.
  • Ékszerek természetes oxidációs folyamataiból adótó elszíneződések, különösen a nemesfém részek elszíneződéseire.

Amennyiben az Eladó hibásan teljesít úgy Vásárló élhet a csere vagy javítás jogával. Eladó minden esetben felülbírálhatja a Vásárló garanciális követeléseit.  Amennyiben a garancia helytálló, úgy a visszaküldési díjak az Eladót terhelik. Nem helytálló garanciális követelés esetén minden díj a Vásárlót terheli.

Vásárló köteles azonnal értesíteni az eladót, amennyiben hibát észlel.

Az ékszer abban az esetben minősül hibásnak, ha nem felel meg az értékesítés pillanatában érvényes minőségi követelményeknek, vagy eltér az Eladó által termékleírásban feltüntetett követelményektől.

Minden ékszer teljesen egyedi és sajátos mintázatú így a megrendelt termék eltérhet a bemutatott képtől. Az ékszerek kézműves termékek, egyedileg emberi kéz munkája által készültek. Az esetleges felületfolytonossági hibák nem csökkentik az ékszer értékét, mert ez a Vincells borkő saját tulajdonsága.